Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji zapytania.

Domki ADRIA
Komfortowe domy z bala
ul. Zachodnia 5
72-346 Pobierowo
anitaostapko@wp.pl

Informacja i rezerwacja: 693 997 426
91 38 62 628
KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO, informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wczasowy Adria z siedzibą w Rewalu przy ul. Sikorskiego 13, adres mailowy: adriarewal@tlen.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj. niezbędne do wykonania umowy, a także podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, a nadto przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne abyśmy mogli wypełniać obowiązki prawne. Będziemy przekazywać dane wyłącznie wymienionym grupom, osobom upoważnionym przez Nas, Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie i innym odbiorcom danych.
Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.